dimecres, 15 de desembre del 2010

Conclusió

Ja des d’un principi vam pensar d’enfocar el nostre treball sobretot a l’organització d’aquesta eina, la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya, introduïda per una certa explicació de la història d’aquesta i dels seus objectius més clars. També vam pensar de complementar aquesta informació amb certs esquitxos d’algunes activitats que hem pogut conèixer gràcies a la Xarxa i que ens han cridat l’atenció.

Mentre ens hem anat endinsant en el món d’aquesta Xarxa, ens hem anat donant compte de la multitud d’activitats, jocs  i dinàmiques que et proposa aquesta web.
Quan vam acabar la part de coneixença de la Xarxa Telemàtica, ens vam quedar amb el dubte de si realment era prou coneguda i utilitzada pels suposats destinataris, per l’àmbit educatiu català.

Per això, per acabar de complementar la informació del blog, també hem volgut afegir-hi algunes opinions de professors i mestres als que els hi hem passat un formulari. Això ens ha permès conèixer si realment la Xarxa és ben rebuda pels suposats destinataris i com aquests l’utilitzen.

Després de passar aquest formulari ens hem plantejat alguns dubtes que potser s’han quedat a l’aire. Alguns d’aquests són:

-       - És prou efectiva pels mestres que actualment intenten fer el concurs de trasllat via telemàtica?

-       Porta alguna mena de complicacions utilitzar la Xarxa encontres de les eines més tradicionals? O potser només cal acabar-nos d’adaptar?

-       Cal que sigui més innovació de la que hi ha actualment?
-       Falta que hi hagi un apartat d’intercanvi escolar multicultural? Recurs destacat d'XTEC

dimarts, 14 de desembre del 2010

Comentari del blog video a la xarxa

He estat mirant el blog de video a la xarxa i a partir d'aquest blog en concret de l'entrada videos prejudicals he fet la reflexió de que em d'estar molt atens als videos i videojocs els quals veuen o juguen els infants, ja que a partir de l'observació d'aquests els infants també s'eduquen o es desaduquen. També he de dir que a partir de l'observació d'aquest blog he après més coses sobre el video quines parts té, quan va aparèixer etc. En general m'ha semblat força interessant tota la informació que ens aporta aquest blog.

Comentari d'un altre blog

Nosaltres vam trobar un blog d'uns alumnes de primària que tractava del mateix tema que nosaltres. Aquest blog ens va ajudar a agafar idees de com podiem estructura el treball. L'enllaç dd'aquest blog es troba en el blogroll.

Què en coneixen els mestres i professors? Què en pensen aquest de la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya?

A mesura que hem anat fent el blog, hem pensat que potser, si estem parlant de la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya i aquesta és una eina que va principalment dirigida cap als mestres i professors, seria interessant saber què en pensen aquests sobre l'eina. Per això, hem fet un formulari a 20 mestres i professors d'Infantil i Primària.A les respostes hem pogut concloure un seguit de conclusions. 


Com podem veure en aquest gràfic, tots els professors i mestres als que els hem passat el formulari coneixen l'eina sobre la que portem treballant en tot el blog.


Tot i que cap d'ells ha dit que no l'utilitza, pensava que dirien qu el'utilitzen més. D'acord que hi ha alguns d'ells que l'utilitzen molt, però també hi ha un alt percentatge que diu que no l'utilitza gairebé mai. És possible que no l'utilitzin tant perque no n'estan del tot inflormats. Com és bastant normal, poca gent a dit que utilitzi aquesta eina sempre per treballar continguts a classe, ja que s'ha d'anar alternant amb altres mètodes d'aprenentatge.
Els mestres o professors que han dit que no l'utilitzen mai per treballar continguts a classe potser és perquè no n'estan del tot informats o perquè no s'acaben de trobar a gust amb l'ús de l'ordinador per a nens tant petits.


Com podem comprovar en aquest gràfic, l'eina més utilitzada és la Zona Clic o JClic. En canvi, la menys utilitzada és la Coleix.Altres eines que els mestres i professors també utilitzen són l'Alexandria, l'Edu365, l'Aula oberta, l'Odissea, l'Eduwiki...

La majoria d'ells ens han fet saber que ho troben sobretot recomenable per infants d'Educació Primària, per sobre dels d'Educació Secundària i Infantil. 

Molts d'ells pensen que és bastant senzill saber utilitzar aquesta eina. 

A la pregunta de "Quins aspectes milloraries de la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya" han respost...

La efectivitat....pels mestres que actualment intentem fer el concurs de trasllats via telemàtica ens trobem amb un aplicatiu NEFAST i obsolet que no ens permet fer les coses tan be com caldria.
Les experiències de centres Ampliaria l'oferta d'activitats de la zona clic d'infantil (és la que utilitzo i conec)
Sempre es pot millorar: 1- Solucions problemes xarxa, programació informàtica ... 2- La recerca d'informació especifica d'un tema i donar diverses respostes.
Innovar amb nous contiguts i noves activitats.
Els nens fan servir el clic amb la profesora de reforç i jo l'utilitzo com eina d'informació, de manera puntual,per tant no puc dir exactament que milloraría.
Cada cop es va actualitzant e incorporant noves coses com per exemple recursos per a pissarres digitals cosa que s'agraeix i fins fa poc no hi era.
- L'organització i classificació dels continguts.- Un espai on hi trobessim webs de mestres on es pugués compartir informació.
Un espai per donar a conèixer bones pràctiques en tots els àmbits, matèries i nivells; links a pàgines web d'escoles d'altres països, espai de comparatives dels nostre sistema educatiu amb d'altres, espai per donar a conèixer l'excel·lència educativa dels nostres mestres.

dissabte, 11 de desembre del 2010

Una mà de contes del MNAC.A la secció de "Destacats" hi ha pogut veure una proposta que m'ha semblat interessant: Una mà de contes del MNAC. 

Aquesta és una iniciativa conjunta entre TVC i el MNAC i proposa una mirada diferent sobre les col·leccions del Museu. Apropa l'art als infants explicant històries sobre 20 obres de la col·lecció permanent del Museu. 

Contes en versió multimèdia?

A la zona de “destacats” hi ha una aplicació que crida força l'atenció: És una sèrie de contes multimèdia per a nens, en el que fins i tot imita el pas de les pàgines d’un llibre real, de paper.
Webs de centres i Estudis

- WEBS DE CENTRES.
Aquest apartat et facilita trobar la web de qualsevol centre afegint-hi el nom d’aquest.
A més, cada centre té l'opció de publicar les activitats innovadores que ha fet últimament i les seves experiències i vivències relacionades amb l'educació.
En son exemples:


- L'escola Patronat Domènech (Barcelona), ha fet un projecte anomenat Les nostres narracions .
- L'escola Sant Miquel (Ascó), un projecte anomenat Fem cuina per a que l'alumnat aprengui a interpretar i entendre una recepta, adquirint alhora nou vocabulari i pugui reconèixer les característiques nutricionals dels aliments.


- L'escola Les Planes (La Llagosta) ha publicat un projecte, Laboratori Cicle Mitjà, que consisteix en un seguit d'experiments per a CIcle mitjà que han estat desenvolupats al laboratori de ciències de la naturalesa de la mateixa escola. 

- ESTUDIS
Es divideix en diversos nivells/apartats.
- Educació bàsica i batxillerat. En aquest portal hi apareix tot d’informacions i documents de caire pedagògic, normatiu i d’organització i qualitat per al professorat d’educació infantil, educació primària, ESO, batxillerat i per a la formació de persones adultes.
- Formació professional (FP). Com a destacats hi apareixen:
· FP
· La nova FP
· Qualifica’t.
- Ensenyaments esportius
- Ensenyaments artístics (art dramàtic, arts plàstiques i disseny, conservació i restauració, dansa, música)
- Ensenyament d’idiomes (alemany, anglès, àrab, català, coreà, espanyol, èuscar, francès, grec, italià, japonès, neerlandès, portuguès, rus i xinès)
- Formació de persones adultes, per tal d’obtenir una titulació i reprendre els estudis per posar-se al dia i ampliar coneixements.
- Ensenyament a distància. És possible estudiar a distància gràcies a procediments telemàtic.
- Programes de qualificació professional inicial. Aquests programes van adreçats cap a joves majors de 16 anys que han finalitzat la ESO sense haver obtingut el títol de graduat/ada. Això permet els facilita incorporar-se en el món laboral o continuar els estudis, especialment en la formació professional de grau mitjà.

En la majoria dels apartats esmentats hi ha una secció de “Destacats”, un llistat de les activitats més utilitzades que es va actualitzant.
També hi ha una secció d'”Enllaços d’interès” que és interessant per a informar-te de cada tema.

Serveis educatius

SERVEIS EDUCATIUS.
Són equips multi professionals que donen suport i assessoren als centres educatius públics i privats concertats de nivells educatius no universitaris, tant a l’alumnat, com al professorat i a la família.
- Serveis educatius de zona. Son els serveis educatius que actuen en els centres d’una zona específica. Estan integrats pels centres de recursos pedagògics, els equips d’assessorament i orientació psicopedagògica i els equips d’assessorament en llengua i cohesió social. Donen suport a la realització efectiva del projecte educatiu dels centres i dels projectes educatius de zona i s’adrecen al professorat i als centres d’ensenyament obligatori no universitari d’una zona geogràfica educativa determinada.

- Serveis educatius específics. Són els serveis que dirigeixen la seva activitat a un entorn educatiu ampli, un servei o àrea territorial.

- Camps d’aprenentatge són una xarxa de serveis situats en contextos singulars que donen suport al professorat per tal de que els alumnes puguin assolir els objectius d’aprenentatge relacionats amb l’estudi del medi a partir de projectes desenvolupats en estades al camp d’aprenentatge.
El pla d’actuació de cada un dels serveis educatius s’ajusta per poder atendre les necessitats dels centres educatius i del seu alumnat, d’acord amb les característiques de la zona, les prioritats generals i territorials, i tenint en compte els recursos materials i humans de què disposa cada servei educatiu.

Innovació i recerca

- INNOVACIÓ I RECERCA
En aquesta pàgina se’ns presenten diferents apartats, que són els següents:

- Projecte eduCAT 1x1. Aquest projecte es va iniciar el curs 2009-10 en els institut d’educació secundària amb l’objectiu d’integrar les tecnologies de la informació i de la comunicació en els centres educatius. Consisteix en una pissarra interactiva, continguts i recursos educatius en format digital, un ordinador portàtil per a cada alumne i accés internet continuat que s’ha començat a instal·lar en alguns centres com per exemple el Costa Llobera.

- Centres específics de suport de la innovació i la recerca educativa (Cesire), on hi apareix una llista de centres que tenen com a finalitat servir com a suport a la innovació i recerca educativa en varies matèries com humanitats, llengües, tecnologia, matemàtiques.... Tenen com a funció, entre altres, dissenyar i difondre activitats i recursos que ajudin al professorat en la seva tasca innovadora. En principi, va enfocat per el professorat.

- Projectes d’innovació educativa. Es defineix l’educació innovadora com aquella que per tal de millorar l’èxit escolar de tot l’alumnat incideix en el que s’ensenya i que prioritza el gust per aprendre, l’estímul a pensar i l’esforç per entendre. Aquesta educació, a més, ajuda a desenvolupar l’esperit crític de l’alumnat.
Per tal d’innovar, però, hi ha d’haver mecanismes que potenciïn l’intercanvi i la cooperació entre els diferents centres educatius per tal d’afavorir la informació i la comunicació d’aquestes innovacions.

- Servei de Llengües. Aquest servei té varies funcions que totes venen a dir: potenciar el coneixement i l’ús d’algunes llengües (la castellana, anglesa, francesa, alemanya, italiana...), aproximar l’alumnat a les llengües i cultures de la nova immigració fent activitats complementàries, intercanvis amb entorns lingüístic diferents...

- Llicència d’estudis retribuïdes, que són concedides anualment pel Departament d’Educació per tal de portar a terme investigacions educatives i per elaborar materials.

Formació Permanent

-FORMACIÓ PERMANENT. En aquest apartat se’ns ofereix un repertori d’ofertes de programes de formació, activitats i recursos per al professorat. Segons el Pla Marc de Formació Permanent, es classifiquen en:
- Plans de Formació de Zona, que són un recurs de formació per a millorar centres i professorat d’una zona educativa. Amb aquests plans es pretén respondre a les necessitats de formació d’uns ensenyants i d’uns centres per a poder millorar les pràctiques docents o l’organització i funcionament dels centres educatius.
En aquest apartat se’ns permet inscriure’ns i visitar un calendari on hi ha anotades una seria d’activitats.
- Materials i recursos
- Odissea: Entorn virtual de formació
- Pràctica Reflexiva, considerat un molt bon lloc per a sentir-se còmode “obrint” l’aula i intercanviant coneixements sobre el que fem i per què ho fem, buscant també alternatives per a poder avançar.
- Comencem bé!

El Pla Marc de Formació permanent distingeix els següents àmbits:
Escola inclusiva
- Inclusió educativa. L’objectiu d’aquest apartat és facilitar formació i recursos a l’alumnat amb problemes greus d’aprenentatge i per a la participació. proposant-lis i oferint-lis recursos útils per a aplicar la pràctica i les estratègies que acompanyin el treball. Així es pretén avançar en l’educació inclusiva de l’alumnat amb discapacitats.

- Coeducació.
Es presenten activitats de formació per tal d’igualar el nombre d’oportunitats entre nens i nenes i entre nois i noies. Es proposen varis cursos per a persones referents que vetllin per la igualtat en els centres escolars.

Currículum i innovació
En aquesta secció es proposen alguns programes de formació per afavorir la millora de l’ensenyament i l’aprenentatge de certes matèries com llengua i literatura, matemàtiques, ciències, tecnologia i salut infants i joves.

Tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement.
En aquest apartat es pretén potenciar la formació TAC fins al punt de poder-la considerar eix fonamental i instrument impulsor i desenvolupador del projecte d’implantació de les Tecnologies del Aprenentatge i el Coneixement en cada centre, de forma transversal i que abast i totes els actualitzacions que s’hi duen a terme
- Formació TAC. S’ofereixen Cursos Telemàtics i Jornades tècniques .
- Formació per als equipaments de tecnologia. Actualment s’informa d’una formació per a que el professorat pugui utilitzar amb el màxim de rendibilitat els recursos dels equipaments a l’aula de tecnologia.
- Formació per a l‘ús aula ciències
Gestió dels centres docents.
- Equips directius i direcció.
- Programa SAGA, que serveix per a gestionar procediments acadèmics, administratius i de gestió econòmica del centre.

- Llengües estrangeres.
- Pla d’impuls de l’anglès. Aquest apartat està organitzat en diferents subapartats per tal de dirigir la formació a diferents sectors com al professorat especialista d’anglès, al professorat no especialista, al professorat de primària i secundària en general...
- Altres llengües (alemany, francès i italià)

També hi ha l’opció de:
- “cercar activitats de formació”,
- Consultar assignacions (revisar les dades de sol·licituds, consultar assignacions...),
- Fer les inscripcions,
- Visualitzar informació sobre activitats de formació reconegudes pel Departament d’Educació. Aquest repertori es va actualitzant periòdicament ja que es van publicant noves activitats.
- Consultar la informació dels certificats de participació en activitats de formació. Això és possible a una base de dades que s’ha creat per a millorar l’atenció a l’usuari i fer una administració més propera. 

Pràctica compartida

PRÀCTICA COMPARTIDA. Aquest és un espai on es mostren models innovadors de treballs per a l’aula que poden ajudar a estimular la reflexió sobre la pràctica docent i facilitar l’intercanvi d’experiències.
Està organitzat en diferents apartats tenint en compte les competències.
- Competència comunicativa lingüística i audiovisual, que desenvolupa la capacitat de saber comunicar oralment, per escrit i amb els llenguatges audiovisuals, fent servir el cos i les tecnologies de la comunicació.
- Competència artística i cultural, que suposa saber conèixer, comprendre, apreciar i valorar críticament diferents manifestacions culturals i artístiques.
- Tractament de la informació i competència digital. Suposa tenir diferents habilitats en quan a l’ús de les tecnologies de la informació i al comunicació, considerant-ho l’element essencial per informar-se, aprendre i comunicar-se.
- Competència matemàtica: ser capaç de comprendre, utilitzar i relacionar els números, les seves operacions bàsiques, els símbols...
- Competència d’aprendre a aprendre, disposant d’habilitats per conduir el propi aprenentatge, sent capaços d’aprendre cada vegada més eficaçment i autònomament.
- Competència d’autonomia i iniciativa. Ser cada vegada més conscients i saber aplicar valors i actituds personals interrelacionades com la responsabilitat, la creativitat, l’autocrítica, el control emocional, l’autoestima...
- Coneixement en el coneixement i la interacció amb el món físic. Renova el conjunt de competències per fer un ús responsable dels recursos naturals, cuidar el medi ambient, consumir racionalment i d’una manera responsable, protegir la salut com a element fonamental per la qualitat de vida.
- Competència social i ciutadana, per tal de comprendre la realitat social, cooperar, conviure i exercir la ciutadania democràtica en societat plural.

Organització i gestió.
- Aula. L’acollida d’un important nombre d’alumnat nouvingut, ha de ser un dels primer objectius del centre educatiu i ha d’estar emmarcada dins del Pla d’acollida i integració que el centre té establert amb caràcter general per a tot l‘alumnat.
- Centre. La consolidació dels centres educatius s’han d’adaptar àgilment als profunds canvis socials, a la complexitat i pluralitat que ha anat adquirint la societat catalana en els darrers anys.
- Entorn. Aquest pla educatiu vol respondre a les múltiples necessitats de la nostra societat. Així doncs, s’adreça a tot l’alumnat i a tota la comunitat educativa, però sobretot als sector socials més desfavorits.

Projectes en xarxa

PROJECTES EN XARXA. Aquest és un apartat col·laboratiu creat amb l’objectiu de ser un referent per al professorat que està interessat en projectes telemàtics, acostar l’assessorament tècnic i pedagògic i fomentar l’ús de les TIC i la creació de xarxa entre el professorat. Tenint en compte la importància de la interacció entre el professorat i els alumnes en l’ambient d’aprenentatge.
Gràcies a la xarxa, l’àmbit d’aprenentatge ha augmentat molt en els últims anys ja que s’ha ampliat l’ambient en el que interactuen el professorat, els alumnes i les activitats per a construir el coneixement. Es proposa, doncs, que es participi enviant propostes i opinions en aquest espai.

En aquest apartat també hi ha una secció de destacats, on hi apareixen les activitats més utilitzades i a la dreta, hi ha quatre seccions anomenades: mirades pedagògiques, Experiències, Enllaços d’interès i Xarxes socials.
- Creació de projectes. Aquest espai té l’objectiu de buscar col·laboradors per desenvolupar el projecte en xarxa, difondre un projecte nou, posar en contacte diferents grups-classe i potenciar el treball col·labotatiu entre aules de diferents centres.
- Participació en projectes. S’exposen els diferents projectes de cada nivell educatiu.
- Recursos. En aquest punt se’ns explica com ho hem de fer per començar a participar en Projectes telemàtics i se’ns dona varis suggeriments.
- Fòrum.

Escola Oberta

ESCOLA OBERTA. Aquesta és una secció que ens ofereix moltes activitats, organitzades en matèries. Aquest repertori d’activitats es va modificant i se n’hi van afegint de noves.
HI podem trobar les matèries o assignatures següents:

Tambés ens trobem amb els apartats:

- Activitats més a més. S’ofereix un repertori d’activitats en el que cada dos mesos es presenta una nova activitat per a l’alumnat d’educació primària i ESO.

- Directori, en el qual s’hi presenten: Associacions d’ensenyants, Associacions i entitats, Equipaments culturals, Jocs i entreteniments, Museus, Projectes educatius de ciutat i revistes educatives.


- Internet a l’aula. Té com a objectiu la creació de materials curriculars basats en internet i es aquest material es troba classificat en: llengua anglesa, catalana i francesa, ciències de la naturalesa, ciències socials, educació física, filosofia, matemàtiques, música, orientació, tecnologies visual i plàstica, educació especial i per últim, cicles formatius.

- WebQuests, que són activitats orientades cap a la investigació en les quals gairebé tota la informació amb què l’alumnat interactua prové de recursos d’Internet.


- Mediateca dels Centres de Recursos Pedagògics.

- Literatura infantil i juvenil, on s’hi ofereixen recursos i materials referent a això.

dimecres, 8 de desembre del 2010

Edu Wiki i Viquiatles

Edu Wiki:


L'accés a aquesta pàgina web, el trobem a la pàgina d'inici de l'Xtec, banda dreta.


Eina que ens permet integrar les TIC en el currículum però alhora ens permet poder compartir les activitats que fem als nostres centres per tal d'apendre mútuament o ajudar-nos a resoldre dubtes. A l'eduwiki es disposa d'un espai destinat al professorat amb intenció der compartir i fer xarxa.
Dins l'espai trobarem al bloc de l'eduwiki on podrem anar explicant com treballem amb l'alumnat i un llistat RSS dels blogs.
La pàgina web es troba organitzada de la següent manera:
De la part superior trobarem primer de tot a la banda esquerra un enllaç per crea't un compte o iniciar sessió com a usuari.
A la banda esquerra de la part superior trobem quatre pestanyes:

La primera anomenada: Pàgina és la pàgina d'incici a la part central a dalt ens trobem un apartat de propsostes de temes a treballar en el més que ens trobem, a la part central més a baix ens trobem un model d'entrada per quan es vulgui editar de nou, també més a sota ens trobem un apartat que té com a títol novetats on podem observar les entrades més recent,s i finalment, a la part de sota del tot ens trobem una descripció del que és aquesta. A la part inferior dreta ens trobem un enllaç al forum, un enllaç al blog de l'eduwiki i un enllaç a les darreres actualitzacions que s'han dut a terme.
La segona pestanya anomenada discussió ens condueix a una pàgina on els professors pengen el material dicàctic que estan treballan amb els alumnes.
Mostra la font
Historial: És una recopliació d'enllaços de totes les persones que són usuaris hi han afegit informació a la pàgina de discussió. Al clicar l'enllaç en conduira a veure les aportacions que ells han fet.
A la banda esquerra d'aquesta pàgina també trobarem un seguit de pestanyes:

Comencem : pàgina inicial
Estrategies i recursos: espai on el grup de treball de l'Eduwiki intercanvia recursos, enllaços, propostesi tot tipus de document.
Cerca: Espai per a cercar material didàctic
Eina i tutorial : conjunt d'explicacions i descricions que ns ajuden a aprendre a utilitzar material didàctic. Els tutorials que hi torbarem son els següents:
Registre, vull formar part d'aquest equip
Crecació d'una entrada nova
Copiar i enganxar des de el processador de text
Com fer ellaços , relació a allò que escrivim, a una web; a una plana que encara no existeix.
Imatges : I·lustren la nostra públicació., intoduir la imatge a wiki, a les nostres aportacions.
Widgets : il·lustren les nostres entradesamb videos i altres materials multimèdia, viquiatles,viquiatles de video, de fotografia,presentació de diapositiva,que són les plantilles de witgets.
Una altra manera d'introduir videos i altres materials múltimedia: les etiquetes
Recerca del contingut utilitzem tots els recursos de l'eduwiki.
Carregar imatges: espai per afegir imatges als llocs web.
5. Apartat de navegació: Està distribuit de la següent manera:

Fòrum: lloc on s'escriuen els dubtes i opinions

Ajuda: Instruccions d'usuaris avançats que volen aprofundir en el funcionament de l'Eduwiki.

Actualitat: noticies relacionades amb la pagina canvis més recents: Informació dels canvis que s'han produït recentment.

Pàgina a l'atzar: L'ordinador a l'atzar ens condueix a una pàgina web de contingut educatiu.

Apartat eines es troba distribuit de la següent manera:

Carrega

Pàgines espacials: Classificació de conjunt de pàgines que té la web


Enllaços:

Conjunt d''enllaços a altres pàgines web de caracter educatiu.Viquiatles:

Viquiatles és un projecte que té com a objectiu crear coneixement compartit entre l'alumnat de Primària i de Secundària de les escoles i instituts de Catalunya, biblioteques, casals.... a través de continguts publicats a l'eduwiki i de mapes realitzats amb Google Maps.Què ens podem trobar a Viquiatles?


Google Maps és el servei gratuït de Google per visualitzar mapes interactius. Ofereix la capacitat de fer acostaments o allunyaments per mostrar el mapa. Per això, qualsevol contingut que requereixi una explicació en un mapa esdevé el contingut ideal de la viquiatles: mapes històrics, mapes que situïn elements en el territori, per exemple:

■Jocs i activitats autòctones de cada comarca
■Jaciments de fòssils o minerals
■Variants lingüístiques amb expressions concretes
■Recorreguts i camins d'interès cultural
■Mapes amb la flora o la fauna d'un territori
■etc.

Jclic, QV i Col·leix

Els recursos de Jclic,QV i Coleix ens els trobem a la pàgina d'inci, banda dreta:

Jclic : recurs que et permet cerca o construir jocs educatius.

QV: És un entorn d'aprenentatge digital que neix i es desenvolupa al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya amb la voluntat de poder portar a la xarxa els quaderns d'exercicis tradicionals. El projecte està format per un conjunt d'aplicacions de programari lliure que faciliten al professorat de qualsevol nivell o àrea educatius la creació de recursos didàctics múltimèdia per tal d'avaluar el progés i rendiment de l'alumnat.

Les principals seccions de la web són:

  1. QuadernsVirtuals: EL projecte consta de diverses aplicacions web desenvolupades sobre la plataforma Java que requereix connexió a internet i que funcionen sobre dferents sistemes operatius.
  2. Bibliloteca d'activitas
  3. Documents: tot tipus de documentació quadrens virtuals
  4. Suport: Preguntes més freqüents sobre el projecte i les seves aplicacions i enllaç a l'accés al fòrum per fer-nos arribar els dubtes que no queden resolts allà
  5. Comunitat:Recurs que preten recopilar quaderns creats educadors que els vulguin compartir

Col·leix : pàgina on podem tenir o recopliar col·leccions de fitxes.

La prestatgeria

La prestatgeria:


Aquest recurs el trobem a la pàgina d'inci una pestanya que es trobà situada a la banda esquerra


És una pàgina de llibres digitals. Està organitzada de la següent manera:

A la pàgina inicial al mig hi ha un apartat amb dos noticies:

La primera: Ens diu que els administradors de llibres els poden exportar amb diferents apartats.
La segona: s'informa que s'està utilitzant una nova versió i que s'hi hi ha alguns fallos en la pàgina es prega que es faci saber. També se'ns exposa que si tenim dubtes en el funcionament de la pàgina ens adrecem al Forum del Xtec.

A la banda dreta de la pàgina principal hi ha diferents pestanyes:

Catàleg de llibres
Col·leccions
Preguntes més freqüents que es formulen
Com funcionen els llibres : manual en que se'ns explica el funcionament dels llibres digitals
Entra : pestanya que ens permet cerca el llibre que volem llegir.

A la banda esquerra trobem 2 pestanyes més :

Llibres amb més pàgines
Llibres més llegits
Pàgina d'inici, diferents recursos que hi trobem

A la pàgina d'inici a la banda dreta , també i podem trobar els següents recursos:

10 especialitats:
Pàgina amb recursos i propostes didàctiques per a les diferents celebracions de l'any 2010

Alexandra:
Pàgina web que anuncia cursos de llengua catalana i aporta als professors recursos didàctics que els ajuden a impartir les classes.

Odissea:
Pàgina que et permet insriure't a cursos semimpreceincials,els usuaris poden inscrits als cursos poden accedir als apunts i material didàctic d'aquests.

Xtec Blogs:Viquiantles:
És una projecte amb l'objectiu de compartir coneixament a través dels blocs de escoles de primaria de secundaria, de casals,etc.

Àgora: Pàgina web organitzada de la següent manera :
Està organitzada amb dos apartats amb diferents pestanyes: al primer apartat, primera pestanya correspon a:
" Què és Àgora?": Sen's explica de que es tracta aquesta pàgina: ÉS un sistema d'allotjament múltiple deMoodle d' intranets ( basada amb un projecte d'Intraweb)que ofereix el departament d'educació i recursos educatius de Catalunya.

2 pestanya " Noticies més recents"

3r: Alta als serveis d'Àgora: explicació de com pots accedir als serveis d'Àgora, et pots donar d'alta.

4rt: LListes de centres: Conjunt de centres que fan servir el recurs.

El segon apartat:

1r pestanya :
Perguntes més freqüents.

Formulari de contactes de Sau: et permet especificar s'hi tens algun problema o dubte.

Espai on formular dubtes del funcionament del Moodle d'Àgora és (el forum d'Àgora -Moodle)

Forum d'Àgora Intranet: Espai on plantejar dubtes en el funcionament d'Intranet.

Espai Moodle: Espai amb diferents recuros d'Àgora.

Xtec, pàgina d'inici

Al accedir a la pàgina d'XTEC podem veure que aquesta està organitzada amb diversos apartats aquests s'organitzen de la següent manera, a la part superior hi ha un conjunt de pestanyes que ens diferèncien els diversos apartats. Aquests són : la pàgina d'inici, l'agenda, el correu, el Fòrum,el Mapa,antenció a l'usuari,i cerca.

Pel que fa a la pàgina d'inici al centre hi ha un seguit de noticies d'àmbit educatiu; a la part esquerra hi tobarem les diferents pestanyes que ens conduiran a les següents pàgines:

EduCat: Aquesta pàgina està organitzada de la següent manera:
Què és? En aquests apartat se'ns explica que El Projecte eduCAT1x1 té com a objectiu integrar les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) en els centres educatius.
Aquest projecte, que es va iniciar el curs 2009-2010 en els instituts d'educació secundària, té en compte l'ús d'un ordinador portàtil per part de cada alumne o alumna i la transformació de les actuals aules en “aules digitals”, amb accés a Internet hi ha continguts i recursos educatius en format digital. EduCAT1x1, tot i tenir la seva pròpia estratègia, aprofita els recursos que el Ministeri d'Educació posa a disposició de les comunitats autònomes mitjançant el projecte d'àmbit estatal "Escuela 2.0".

Eixos del projecte eduCAT1x1Desplegament; en aquest apartat se'ns explica que :
El projecte es va iniciar el curs 2009-2010 i durant el primer any de desplegament ha comptat amb la participació de 70 centres. Al llarg del 2009-2010 es van incorporar voluntàriament, i en diferents etapes de gestió administrativa que s'han denominat “onades”, nous centres públics i concertats d'arreu de Catalunya. Aquest curs 2010-2011 també es duu a terme un primer desplegament experimental en 20 centres d'educació primària, vuit dels quals, a La Vall d'Aran. Es preveu que en 4 anys ja formin part del projecte tots els alumnes de secundària i del cicle superior d'educació primària.

Educar en un món digital: Aquesta és una pàgina on veiem un planfeto del projecte EduCat.

Com funciona? L'apartat es troba organitzat en dos subapartats:

Alumnat i famílies

Adquirir l'ordinador homologat
La família ha d'adquirir un ordinador homologat eduCAT1x1 mitjançant el procediment de compra que l'institut determini. Dels 300 euros que val cada ordinador, la família en paga 150 i el Departament d'Educació, els 150 restants. També s'ofereixen beques per a les famílies que no puguin assumir aquesta despesa. Per gestionar-ne el cofinançament, el centre lliura a les famílies una carta de pagament única a cada alumne o alumna.


Centres educatius i professorat:

Adquirir els recursos educatius digitals al portal Àtria
Cada centre fa la tria del conjunt de recursos educatius digitals que tindrà cada alumne o alumna, el que serà la seva "motxilla digital". Els centres educatius reben una dotació econòmica del Departament d'Educació de 30 euros per alumne o alumna per a la compra de recursos educatius digitals. Si aquesta dotació de 30 euros cobreix el cost de la motxilla, no cal que les famílies realitzin cap tràmit de pagament. Si la motxilla costa més de 30 euros, cada família ha d'assumir la diferència a través del compte moneder que cada alumne o alumna té a la plataforma Àtria. Els centres poden fer aquesta compra al portal Àtria de forma diferida en nom de les famílies.Els nous equipaments:
Apartat en que se'ns exposa que cada alumne disposarà d'un ordinador

Recursos educatius - Àtria:
És un projecte que preten fomentar l'ús del material digital amb la conseqüent substitució dels llibres.

Formació del professorat:
El professorat podrà cursar cursos per tal de assuimir aquesta reforma

Actualitat :
Noticies educatives referents aquest canvi

Consultes: consultes que es poden dur a terme

Plataforma :
Conjunt de recursos dels cursos de primer de primària fins a segon de batxillerat que ens permeten dur la formació a través d'Internet i per tan desde l'ordinador.

Comunicat de premsa 30-07-2010
La Plataforma digital, que a partir d’ara es coneixerà amb el nom d’Àtria neix de la voluntat del Departament de facilitar el salt de la comunitat educativa dels llibres de text tradicionals als continguts educatius digitals en una iniciativa que col·loca Catalunya com a pionera de l’ús de material digital a l’aula .

He afegit aquest video que és una noticia que ens parlar del progecte de EduCat.
L'he trobat interessant afegir per poder deixar definitivament clar del que es tracta aquest progecte.

Per reproduir correctament aquest contingut és necessari instal·lar el programari Adobe Flash Player. Si us plau, baixeu-vos l'última versió, només us requerirà uns instants.