dimecres, 8 de desembre del 2010

Xtec, pàgina d'inici

Al accedir a la pàgina d'XTEC podem veure que aquesta està organitzada amb diversos apartats aquests s'organitzen de la següent manera, a la part superior hi ha un conjunt de pestanyes que ens diferèncien els diversos apartats. Aquests són : la pàgina d'inici, l'agenda, el correu, el Fòrum,el Mapa,antenció a l'usuari,i cerca.

Pel que fa a la pàgina d'inici al centre hi ha un seguit de noticies d'àmbit educatiu; a la part esquerra hi tobarem les diferents pestanyes que ens conduiran a les següents pàgines:

EduCat: Aquesta pàgina està organitzada de la següent manera:
Què és? En aquests apartat se'ns explica que El Projecte eduCAT1x1 té com a objectiu integrar les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) en els centres educatius.
Aquest projecte, que es va iniciar el curs 2009-2010 en els instituts d'educació secundària, té en compte l'ús d'un ordinador portàtil per part de cada alumne o alumna i la transformació de les actuals aules en “aules digitals”, amb accés a Internet hi ha continguts i recursos educatius en format digital. EduCAT1x1, tot i tenir la seva pròpia estratègia, aprofita els recursos que el Ministeri d'Educació posa a disposició de les comunitats autònomes mitjançant el projecte d'àmbit estatal "Escuela 2.0".

Eixos del projecte eduCAT1x1Desplegament; en aquest apartat se'ns explica que :
El projecte es va iniciar el curs 2009-2010 i durant el primer any de desplegament ha comptat amb la participació de 70 centres. Al llarg del 2009-2010 es van incorporar voluntàriament, i en diferents etapes de gestió administrativa que s'han denominat “onades”, nous centres públics i concertats d'arreu de Catalunya. Aquest curs 2010-2011 també es duu a terme un primer desplegament experimental en 20 centres d'educació primària, vuit dels quals, a La Vall d'Aran. Es preveu que en 4 anys ja formin part del projecte tots els alumnes de secundària i del cicle superior d'educació primària.

Educar en un món digital: Aquesta és una pàgina on veiem un planfeto del projecte EduCat.

Com funciona? L'apartat es troba organitzat en dos subapartats:

Alumnat i famílies

Adquirir l'ordinador homologat
La família ha d'adquirir un ordinador homologat eduCAT1x1 mitjançant el procediment de compra que l'institut determini. Dels 300 euros que val cada ordinador, la família en paga 150 i el Departament d'Educació, els 150 restants. També s'ofereixen beques per a les famílies que no puguin assumir aquesta despesa. Per gestionar-ne el cofinançament, el centre lliura a les famílies una carta de pagament única a cada alumne o alumna.


Centres educatius i professorat:

Adquirir els recursos educatius digitals al portal Àtria
Cada centre fa la tria del conjunt de recursos educatius digitals que tindrà cada alumne o alumna, el que serà la seva "motxilla digital". Els centres educatius reben una dotació econòmica del Departament d'Educació de 30 euros per alumne o alumna per a la compra de recursos educatius digitals. Si aquesta dotació de 30 euros cobreix el cost de la motxilla, no cal que les famílies realitzin cap tràmit de pagament. Si la motxilla costa més de 30 euros, cada família ha d'assumir la diferència a través del compte moneder que cada alumne o alumna té a la plataforma Àtria. Els centres poden fer aquesta compra al portal Àtria de forma diferida en nom de les famílies.Els nous equipaments:
Apartat en que se'ns exposa que cada alumne disposarà d'un ordinador

Recursos educatius - Àtria:
És un projecte que preten fomentar l'ús del material digital amb la conseqüent substitució dels llibres.

Formació del professorat:
El professorat podrà cursar cursos per tal de assuimir aquesta reforma

Actualitat :
Noticies educatives referents aquest canvi

Consultes: consultes que es poden dur a terme

Plataforma :
Conjunt de recursos dels cursos de primer de primària fins a segon de batxillerat que ens permeten dur la formació a través d'Internet i per tan desde l'ordinador.

Comunicat de premsa 30-07-2010
La Plataforma digital, que a partir d’ara es coneixerà amb el nom d’Àtria neix de la voluntat del Departament de facilitar el salt de la comunitat educativa dels llibres de text tradicionals als continguts educatius digitals en una iniciativa que col·loca Catalunya com a pionera de l’ús de material digital a l’aula .

He afegit aquest video que és una noticia que ens parlar del progecte de EduCat.
L'he trobat interessant afegir per poder deixar definitivament clar del que es tracta aquest progecte.

Per reproduir correctament aquest contingut és necessari instal·lar el programari Adobe Flash Player. Si us plau, baixeu-vos l'última versió, només us requerirà uns instants.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada