dissabte, 11 de desembre del 2010

Serveis educatius

SERVEIS EDUCATIUS.
Són equips multi professionals que donen suport i assessoren als centres educatius públics i privats concertats de nivells educatius no universitaris, tant a l’alumnat, com al professorat i a la família.
- Serveis educatius de zona. Son els serveis educatius que actuen en els centres d’una zona específica. Estan integrats pels centres de recursos pedagògics, els equips d’assessorament i orientació psicopedagògica i els equips d’assessorament en llengua i cohesió social. Donen suport a la realització efectiva del projecte educatiu dels centres i dels projectes educatius de zona i s’adrecen al professorat i als centres d’ensenyament obligatori no universitari d’una zona geogràfica educativa determinada.

- Serveis educatius específics. Són els serveis que dirigeixen la seva activitat a un entorn educatiu ampli, un servei o àrea territorial.

- Camps d’aprenentatge són una xarxa de serveis situats en contextos singulars que donen suport al professorat per tal de que els alumnes puguin assolir els objectius d’aprenentatge relacionats amb l’estudi del medi a partir de projectes desenvolupats en estades al camp d’aprenentatge.
El pla d’actuació de cada un dels serveis educatius s’ajusta per poder atendre les necessitats dels centres educatius i del seu alumnat, d’acord amb les característiques de la zona, les prioritats generals i territorials, i tenint en compte els recursos materials i humans de què disposa cada servei educatiu.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada