dissabte, 11 de desembre del 2010

Innovació i recerca

- INNOVACIÓ I RECERCA
En aquesta pàgina se’ns presenten diferents apartats, que són els següents:

- Projecte eduCAT 1x1. Aquest projecte es va iniciar el curs 2009-10 en els institut d’educació secundària amb l’objectiu d’integrar les tecnologies de la informació i de la comunicació en els centres educatius. Consisteix en una pissarra interactiva, continguts i recursos educatius en format digital, un ordinador portàtil per a cada alumne i accés internet continuat que s’ha començat a instal·lar en alguns centres com per exemple el Costa Llobera.

- Centres específics de suport de la innovació i la recerca educativa (Cesire), on hi apareix una llista de centres que tenen com a finalitat servir com a suport a la innovació i recerca educativa en varies matèries com humanitats, llengües, tecnologia, matemàtiques.... Tenen com a funció, entre altres, dissenyar i difondre activitats i recursos que ajudin al professorat en la seva tasca innovadora. En principi, va enfocat per el professorat.

- Projectes d’innovació educativa. Es defineix l’educació innovadora com aquella que per tal de millorar l’èxit escolar de tot l’alumnat incideix en el que s’ensenya i que prioritza el gust per aprendre, l’estímul a pensar i l’esforç per entendre. Aquesta educació, a més, ajuda a desenvolupar l’esperit crític de l’alumnat.
Per tal d’innovar, però, hi ha d’haver mecanismes que potenciïn l’intercanvi i la cooperació entre els diferents centres educatius per tal d’afavorir la informació i la comunicació d’aquestes innovacions.

- Servei de Llengües. Aquest servei té varies funcions que totes venen a dir: potenciar el coneixement i l’ús d’algunes llengües (la castellana, anglesa, francesa, alemanya, italiana...), aproximar l’alumnat a les llengües i cultures de la nova immigració fent activitats complementàries, intercanvis amb entorns lingüístic diferents...

- Llicència d’estudis retribuïdes, que són concedides anualment pel Departament d’Educació per tal de portar a terme investigacions educatives i per elaborar materials.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada