dissabte, 11 de desembre del 2010

Formació Permanent

-FORMACIÓ PERMANENT. En aquest apartat se’ns ofereix un repertori d’ofertes de programes de formació, activitats i recursos per al professorat. Segons el Pla Marc de Formació Permanent, es classifiquen en:
- Plans de Formació de Zona, que són un recurs de formació per a millorar centres i professorat d’una zona educativa. Amb aquests plans es pretén respondre a les necessitats de formació d’uns ensenyants i d’uns centres per a poder millorar les pràctiques docents o l’organització i funcionament dels centres educatius.
En aquest apartat se’ns permet inscriure’ns i visitar un calendari on hi ha anotades una seria d’activitats.
- Materials i recursos
- Odissea: Entorn virtual de formació
- Pràctica Reflexiva, considerat un molt bon lloc per a sentir-se còmode “obrint” l’aula i intercanviant coneixements sobre el que fem i per què ho fem, buscant també alternatives per a poder avançar.
- Comencem bé!

El Pla Marc de Formació permanent distingeix els següents àmbits:
Escola inclusiva
- Inclusió educativa. L’objectiu d’aquest apartat és facilitar formació i recursos a l’alumnat amb problemes greus d’aprenentatge i per a la participació. proposant-lis i oferint-lis recursos útils per a aplicar la pràctica i les estratègies que acompanyin el treball. Així es pretén avançar en l’educació inclusiva de l’alumnat amb discapacitats.

- Coeducació.
Es presenten activitats de formació per tal d’igualar el nombre d’oportunitats entre nens i nenes i entre nois i noies. Es proposen varis cursos per a persones referents que vetllin per la igualtat en els centres escolars.

Currículum i innovació
En aquesta secció es proposen alguns programes de formació per afavorir la millora de l’ensenyament i l’aprenentatge de certes matèries com llengua i literatura, matemàtiques, ciències, tecnologia i salut infants i joves.

Tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement.
En aquest apartat es pretén potenciar la formació TAC fins al punt de poder-la considerar eix fonamental i instrument impulsor i desenvolupador del projecte d’implantació de les Tecnologies del Aprenentatge i el Coneixement en cada centre, de forma transversal i que abast i totes els actualitzacions que s’hi duen a terme
- Formació TAC. S’ofereixen Cursos Telemàtics i Jornades tècniques .
- Formació per als equipaments de tecnologia. Actualment s’informa d’una formació per a que el professorat pugui utilitzar amb el màxim de rendibilitat els recursos dels equipaments a l’aula de tecnologia.
- Formació per a l‘ús aula ciències
Gestió dels centres docents.
- Equips directius i direcció.
- Programa SAGA, que serveix per a gestionar procediments acadèmics, administratius i de gestió econòmica del centre.

- Llengües estrangeres.
- Pla d’impuls de l’anglès. Aquest apartat està organitzat en diferents subapartats per tal de dirigir la formació a diferents sectors com al professorat especialista d’anglès, al professorat no especialista, al professorat de primària i secundària en general...
- Altres llengües (alemany, francès i italià)

També hi ha l’opció de:
- “cercar activitats de formació”,
- Consultar assignacions (revisar les dades de sol·licituds, consultar assignacions...),
- Fer les inscripcions,
- Visualitzar informació sobre activitats de formació reconegudes pel Departament d’Educació. Aquest repertori es va actualitzant periòdicament ja que es van publicant noves activitats.
- Consultar la informació dels certificats de participació en activitats de formació. Això és possible a una base de dades que s’ha creat per a millorar l’atenció a l’usuari i fer una administració més propera. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada